Asko Silnice - Stavební společnost

Reference

Název stavby : 2015 - Ošetření spár asfaltovou modifikovanou zálivkou  -   Frézování drážek, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : COLAS CZ, a.s.

Název stavby : 2015 - Ošetření spár asfaltovou modifikovanou zálivkou  -   Frézování drážek, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : Silnice Čáslav - Holding, a.s.

Název stavby : 2015 - Oprava komunikace před firmou Podlahy Šesták  -   Oprava vozovky včetně poškozených poklopů
Zadavatel : CTY Průmyslová, s.r.o.

Název stavby : 2015 - Výstavba městského mobiliáře  -   Výstavba základů pro prvky městského mobiliáře
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

Název stavby : 2015 - Opravy komunikací  -   Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12
Zadavatel : MČ Praha 12

Název stavby : 2015 - Opravy výtluků a výměna poklopů  -   Opravy vozovek včetně poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
Zadavatel : Letiště Praha, a.s.

Název stavby : 2015 - Oprava výtluků  -   D8 Výtluky - litý asfalt - km 5-35, oboustranně - Noční práce
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2015 - Oprava výtluků  -   D11, R1 Výtluky - v AB a CB 2015
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2014 - Opravy výtluků  -   D5 Výtluky - po zimě km 28,5-80,0 L+P
Zadavatel : SATO, spol. s r.o.

Název stavby : 2014 - Tupolevova-SÚ, v úseku Veselská, Praha 9 -   Opravy poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí, výměna obrubníků, sanace trhlin
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2014 - Oprava výtluků  -   D8, km -2,0 - 78,0
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2014 - Opravy výtluků a výměna poklopů  -   Opravy vozovek včetně poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
Zadavatel : Letiště Praha, a.s.

Název stavby : 2013 - Rekonstrukce smyček ASD  -   Frézování drážek, zalití epoxidovou zálivkou, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : SPEL, a.s.

Název stavby : 2013 - D11,R1 výtluky vytvořené po 06/2013  -   Oprava výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2013 - Ankarská SÚ, II. etapa, úsek Brunclíkova – Na Větrníku -   Rekonstrukce zastávek, výšková úprava vpustí, obrubníky, bezbariérové přechody
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2013 - OD Chotětov  -   Opravy živičných krytů v areálu
Zadavatel : Obchodní družstvo Chotětov

Název stavby : 2013 - Území hl. města Prahy -   Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2012 - R1, 58.-62.km; D11, 0.-25,5.km  -   Oprava výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2012 - Praha – H. Počernice -   Opravy komunikací a chodníků
Zadavatel : MČ Praha 20

Název stavby : 2012 - D 8, 0-47.km -   opravy výtluků
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2012 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2012 - Území hl. města Prahy -   Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2011 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2011 - D11, 0.-25,5.km -   Oprava výtluků
Zadavatel :PDC SIMOST s.r.o.

Název stavby : 2011 - Praha, ČR -   Práce na opravách komunikací
Zadavatel : PSVS a.s.

Název stavby : 2011 - Území hl. města Prahy -   Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2011 - Gymnázium Budějovická, P 4 -   Nové komunikace
Zadavatel : KONSTRUKTIS a.s.

Název stavby : 2011 - Systém řízení a regulace měst. silničního provozu, Praha 6 -   Obnova dlážděných povrchů komunikací
Zadavatel : EGLO spol. s r.o.

Název stavby : 2011 - D11, 0.-25,5.km -   Opravy výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2011 - TR Letňany, Záběhlická Bowling -   Živičné kryty komunikací
Zadavatel : Ing. Bronislav Vala

Název stavby : 2010 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2010 - Město Říčany -   opravy komunikací  
Zadavatel : Město říčany

Název stavby : 2010 - Území hl. města Prahy -   Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2010 - Středočeský kraj -   Oprava povrchů po výkopech
Zadavatel : GREVIS Telekomunikace, a.s.

Název stavby : 2009 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2009 - Praha 6, Bělohorská zast. Malý Břevnov -   Stavební úpravy tramvajových zastávek, obruby, dlažby, živice
Zadavatel : Chalupa RVES, a.s.

Název stavby : 2009 - Město Říčany -   opravy komunikací  
Zadavatel : Město říčany

Název stavby : 2009 - ZŠ Weberova, ZŠ Jitřní, ZŠ Jižní a ZŠ Chelčického -   Nové povrchy v areálu školy
Zadavatel : BAU PLUS a.s.

Název stavby : 2009 - Sportovní areál,  Praha - Štěrboholy -   Chodníky, komunikace
Zadavatel : MČ Praha Štěrboholy

Název stavby : 2009 - Území hl. města Prahy -   Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2009 - Středočeský kraj -   Oprava povrchů po výkopech
Zadavatel : GREVIS Telekomunikace, a.s.

Název stavby : 2009 - Kontejnerová stání Praha 11 -   Kontejnerová stání – povrchy, obruby
Zadavatel : GAMASTAV invest, a.s.

Název stavby : 2008 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2008 - Praha 6, TRAM zast. Bořislavka, Nad Džbánem -   Stavební úpravy tramvajových zastávek, obruby, dlažby, živice
Zadavatel : Chalupa RVES, a.s.

Název stavby : 2008 - ZŠ K Sídlišti -   Nové povrchy v areálu školy
Zadavatel : BAU PLUS a.s.

Název stavby : 2008 - Štěrboholy -   Dobudování inženýrských sítí a chodníků
Zadavatel : MČ Praha Štěrboholy

Název stavby : 2008 - Město Říčany -   opravy komunikací  
Zadavatel : Město říčany

Název stavby : 2008 - Praha 6, TRAM zast. Říčanova -   Stavební úpravy tramvajových zastávek, obruby, dlažby, živice
Zadavatel : SSŽ, a.s.

Název stavby : 2007 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2007 - IS a povrchy sektor B2 – III. Etapa -   opravy komunikací, chodníků, inž. sítě
Zadavatel : MČ Praha Štěrboholy

Název stavby : 2007 - Rekonstrukce areálových komunikací -   opravy komunikací
Zadavatel : Prakab Pražská kabelovna a.s.

Název stavby : 2007 - Rekonstrukce asf. a dl.povrchů voz. a chod.Nad Horizontem, K Učilišti, Pod Areálem, Ústřední -   rekonstrukce vozovek a chodníků
Zadavatel : MČ Praha Štěrboholy

Název stavby : 2007 - Město Říčany -   opravy komunikací  
Zadavatel : Město říčany

Název stavby : 2005 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2005 - Hotel Intercontinental -   zásobovací dvůr z LA  
Zadavatel : Stavební firma Vltava s.r.o.

Název stavby : 2005 - U Starého splavu Praha 10 Dubeč -   živičná komunikace  
Zadavatel : STONEX s.r.o.

Název stavby : 2005 -Depo metra Hostivař Praha 10 -   úprava kolejiště AB a LA
Zadavatel : READY s.r.o.

Název stavby : 2005 - Sídliště Na Dědině, Praha 6 -   rekonstrukce autobusové zastávky
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2005 - Petřiny, Praha 6 -   rekonstrukce autobusové zastávky  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2005 - TRADIX COLOR Herink -   živičné komunikace  
Zadavatel : TRADIX COLOR

Název stavby : 2005 - Na Odbočce, Praha 5 -   rekonstrukce vozovky a chodníků  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2005 - BAU PLUS Na Zlíchově Praha 5 -   živičné komunikace  
Zadavatel : BAU PLUS a.s.

Název stavby : 2004 - TSK hl. m. Prahy - opravy komunikací   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2004 - MÚ Říčany městská část -   opravy komunikací  
Zadavatel : MÚ Říčany

Název stavby : 2004 - Nemocnice Třebotov -   živičné komunikace, parkoviště ze zámkové dlažby  
Zadavatel : Nemocnice Třebotov

Název stavby : 2004 - ODC Chýně -   živičné komunikace  
Zadavatel : PEBA s.r.o.

Název stavby : 2004 - BAU PLUS Na Zlíchově Praha 5 -   živičné komunikace  
Zadavatel : BAU PLUS a.s.

Název stavby : 2004 - ÚČOV Praha -   oprava příjezdové komunikace, oprava areálových komunikací  
Zadavatel : PVK a.s.

Název stavby : 2004 - Zvláštní škola Ružinovská Praha 4 -   chodníky z LA  
Zadavatel : Zvláštní škola Ružinovská

Název stavby : 2004 - Česká televize areálové komunikace Praha 4 - o  pravy živičných komunikací  
Zadavatel : Česká televize

Název stavby : 2004 - Olšanské hřbitovy Praha 3 -   opravy živičných komunikací  
Zadavatel : BELLE

Název stavby : 2004 - ZŠ Jižní Praha 4 -   komunikace a chodníky z přírodní a zámkové dlažby  
Zadavatel : BAU PLUS a.s.

Název stavby : 2004 - PRE Na Hroudě Praha 10 -   živičné komunikace  
Zadavatel : V - STAV Hrotovice

Název stavby : 2003 - TSK hl. m. Prahy -   opravy komunikací  
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2003 - MÚ Říčany městská část -   opravy komunikací  
Zadavatel : MÚ Říčany

Název stavby : 2003 - Nemocnice Třebotov -   živičné komunikace, zámková dlažba 
Zadavatel : Nemocnice Třebotov

Název stavby : 2003 - VŠCHT Praha 6 -   dvory ze zámkové dlažby  
Zadavatel : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6

Název stavby : 2003 - Elektrorozvodna Malešice -  živičné komunikace
Zadavatel : V-STAV Hrotovice

Název stavby : 2003 - Ulice Františka Kadlece - homogenizace živičných povrchů
Zadavatel :  Stavex Pavel Šobáň 

Název stavby : 2003 - Stavební dvůr Pražských služeb Drnovská - živičný povrch
Zadavatel :  Pořádek

Název stavby : 2003 - Curlingová hala Praha 4 - živičný povrch
Zadavatel : Stavikol s.r.o.

Název stavby : 2003 - Benzinová stanice Nehvizdy - živičné komunikace
Zadavatel : BETON-MAX s.r.o.

Název stavby : 2003 - Bezbariérové přechody Praha 8 Ládví - výstavba 58 párů
Zadavatel : TSK Praha 5

Název stavby : 2003 - Dálnice D1 - obnova povrchů a opravy výtluků- fréza, LA
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR Mirošovice

Název stavby : 2003 - Polyfunkční dům Kloboučnická - dvůr a chodníky ze zámkové dlažby
Zadavatel : SEFIMOTA a.s.

Název stavby : 2003 - MÚ Říčany městská část - opravy komunikací
Zadavatel : MÚ Říčany

Název stavby : 2003 - Rezidenční čtvrť Vidoule - fréza, LA
Zadavatel : SKANSKA CZ a.s.

Název stavby : 2003 - MAKRO Čestlice - parkoviště, chodníky, nájezdové rampy ze živice, LA, zámková dlažba
Zadavatel : PSG International a.s. Zlín

Název stavby : 2003 - Nemocnice Třebotov - živičné komunikace, zámková dlažba
Zadavatel : Nemocnice Třebotov

Název stavby : 2003 - VŠCHT Praha 6 - dvory ze zámkové dlažby
Zadavatel : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6

Název stavby : 2002 - Bezbariérové přechody Opatov Praha 11 - budování nových BBP
Zadavatel : TSK Praha

Název stavby : 2002 - homogenizace komunikací v Kladně Školská, Šulcova
Zadavatel :

Název stavby : 2002 - homogenizace komunikací v Kladně Zvonaře, Štěpařká
Zadavatel : ESTA Kladno

Název stavby : 2002 - Eltodo parkoviště
Zadavatel : Eltodo Praha

Název stavby : 2002 - Prague Gate Chodov Praha 4 - komunikace a chodníky
Zadavatel : Spojstav Praha

Název stavby : 2002 - Filmové ateliéry Hostivař - parkoviště
Zadavatel : SAOS Praha

Název stavby : 2002 - Porsche inter auto servisní dvůr a parkoviště
Zadavatel : Manag Brno

Název stavby : 2002 - Dálnice D1 - obnova povrchů a oprava výtluků
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic Mirošovice

Mapa webu Služby Technické vybavení Reference Fotogalerie O firmě Kariéra Kontakty